Een rijke historie

Het koor werd in 1912 opgericht door Jos Dortu, de toenmalige koster-organist van de St. Petrus parochie gelegen in het stadsdeel Chèvremont van de Gemeente Kerkrade. Het CMK1912 telt op dit moment ca. 60 actieve zangers. Alhoewel het koor gedurende zijn lange bestaan kan terugblikken op vele belangrijke muzikale evenementen, zal hier worden volstaan met het vermelden van muzikale hoogtepunten uit het meer recente verleden.

 • In 1974 ondernam het koor een concertreis naar Tsjechoslowakije, waar in Bratislava en Brno concerten werden gegeven.
 • In 1978 heeft het CMK Nederland zeer succesvol vertegenwoordigd tijdens de Europese koordagen in de Hanzestad Bremen.
 • In 1982 nam het koor deel aan het 'Internationales Chorfest Innsbruck' met een glansrijk optreden.
 • Sedert 1975 heeft het koor gedurende 10 jaar bekendheid verworven door de jaarlijkse uitvoering van een Passieconcert, waaraan vooraanstaande Nederlandse en buitenlandse solisten hun medewerking verleenden.
 • Reeds 25 keer organiseerde het CMK een Kerst-in-viering in de Rodahal te Kerkrade, waar enkele honderden medewerkers uit diverse Kerkraadse en Herzogenrather verenigingen bij betrokken waren.
 • In het kader van het 75-jarig bestaansfeest ondernam het koor een 9-daagse concertreis naar Rome, met daar als absolute hoogtepunten het opluisteren van de plechtige Hoogmis met als hoofd-celebrant Paus Johannes Paulus II bij gelegenheid van de herdenking van 25 jaar 2e Vaticaans Concilie; een optreden tijdens de Pausaudiëntie op het St. Pieterplein voor meer dan 20.000 gelovigen; concerten bij de Nederlands-Italiaanse Vereniging en de Ambassadeur van de H. Stoel.
 • Voorts in 1987 een Opera-galaconcert in samenwerking met het Limburgs Symfonie Orkest en solisten in het Wijngrachttheater te Kerkrade.
 • In 1988, 1993 en 1995 ondernam het koor concertreizen naar de Eifel (Duitsland) met concerten in Bad Münstereifel, Bad Neuenahr, Klooster Steinfeld, Monschau en Euskirchen.
 • In 1988 presenteerde het koor z'n eerste LP.
 • In 1989 verleende het koor medewerking aan 2 grote concerten in het kader van het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade.
 • Ook in 1989 een groot Verdi opera-concert met werken uit Oberto, Ernani en Nabucco met het Limburgs Symfonie Orkest.
 • In 1990 en 1991 trad het koor op tijdens de Summer Proms Concerten in Kerkrade en Genk (België).
 • In 1992 volgde de concertreis naar Magdeburg, waar o.a. een formidabel avondvullend concert werd verzorgd in de 'Georg-Philipp-Telemann Konzerthalle'.
 • Eveneens in 1992 in het kader van de viering van het 80-jarig bestaansfeest een 5-daagse concertreis naar Wenen, waar naast diverse concerten werd deelgenomen aan het "Adventssingen" in het Rathaus van Wien.
 • Op 16 mei 1996 mocht het koor optreden tijdens de feestelijke uitreiking van de Karlspreis aan Koningin Beatrix in Aken, in het bijzijn van o.a. haar Koninklijke familie, Bondspresident Roman Herzog en Minister-President van Nordreinwestfalen Johannes Rau.
 • In november 1996 is de eerste CD " Tijdloos" uitgebracht, die meteen een groot succes was.
 • In april 1997 zijn in het kader van het 85-jarig bestaansfeest een 5 tal uitvoering geweest in het Wijngrachttheater.
 • 1999 stond in het teken van de 12-daagse concertreis naar Barcelona met onder andere het opluisteren van de Hoogmis in de kathedraal van Barcelona; een vesperconcert in de kloosterkerk van Monserrat en een avondvullend concert in Girona.
 • In 2001, in het kader van het WMC, heeft het CMK samen met het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus, solist Marten Smeding en het Kerkraads Symfonieorkest "Rinaldo" van Brahms uitgevoerd.
 • 2002 stond in het teken van ons 90-jarig jubileum; onze concertreis naar Berlijn en Magdeburg; een populair concert in mei in het Wijngrachttheater met Rock 4 en solist Jan Gooren en een Operaconcert in november m.m.v. ensemble Canto con Fuoco uit Geleen, mannenkoor Beeker Liedertafel uit Beek, gemengd koor Vivace uit Weert en verschillende solisten, met uitvoeringen in Weert, Beek en Kerkrade.
 • 2003, een concert met het Choire Rutgers University uit New York, een klassiek concert met medewerking van solisten in de St. Lambertuskerk te Kerkrade; concert in de Hof van Erestein bij gelegenheid van de presentatie van het boek “100 jaar Chèvremont”. Voorts een concert met die Madrigalisten uit de Dreiländereck van de voormalige DDR, en een 2-daagse concertreis naar het Duitse Prüm in de Eifel.
 • In 2004 wederom een 2e daagse concertreis nu naar Speyer, Duitsland, een concert in Roduc bij gelegenheid van het 900 jarig bestaan van Rolduc ter gelegenheid van een reünie van oud-Rolduciens. Grote concerten in de theaters van Weert en kerkrade voor een project van Warchild “Spirit of the Child”
 • 2005 Tijdens het Wereld Muziek Concours werd een groot operaconcert uitgevoerd in de Rodahal met het Kerkraads Symfonieorkest (KSO) en andere koren en solisten. Voorts een operaconcert in het kader van het 50 jarig KSO in de Rodahal.
 • 2006. Medewerking werd verleend aan een galaconcert georganiseerd door “Kloone vuur Clowns”. Opluisteren van een hl. Mis in het kader van de zaligverklaring van Ailbertus van Anthoing van Rolduc. Tevens een meerdaagse cultuur / concertreis naar Slovenië.
 • in 2007 werd een tweedaagse concertreis naar Ahrweiler (D) georganiseerd en concerteerde het CMK met een ensemble van Guido's Orchestra o.l.v. Guido Dieteren en met Wendy en Tessa Kokkelkoren in het uitverkocht PLT-Theater Kerkrade.
 • in 2008 werd in het kader van "900 jaar Lambertus Parochie" samen met Mannenkoor David, Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus, Kerkraads Symfonie Orkest, sopraan Kim Savelsbergh en bas Harry Peeters medewerking verleend aan een groot operaconcert in het Parkstad Limburg Theater Kerkrade. Tevens was er een concertreis naar Mayschoß en organiseerden wij samen met gemengd koor Coro Incanto en het Slavisch-Byzantijns gemengd koor Sobornost een 3-koren-concert in de kapel van Park Imstenrade.
 • 2009 samen met Bill Van Dijk was het CMK1912 hét koor dat medewerking verleende aan het concert "Golden Musical Moments" in het Theater Kerkrade. Verder was het CMK deel van een 200-stemmig koor, dat de Grande Messe Solenelle Sainte Cecil van Gounoud in de Rodahal uitvoerde in het kader van het WMC 2009.
 • in 2010 behaalde ons koor tijdens het Limburgs Koren Festival een eerste prijs en een eerste plaats en werkte het CMK1912 mee aan het "Mooi Limburgs Concert" te Rolduc, georganiseerd door Harmonie St. Caecilia Spekholzerheide.
 • 2011 verzorgde het CMK een benefietconcert in het kader van de restauratie van het St. Marienorgel van de St. Gertrudkirche van Herzogenrath (D).
  Een ander highlight was een concert voor genodigden van de Sparkasse Aachen in het Energeticon te Alsdorf (D)
 • Gedurende het jubileumjaar 2012 verzorgde het CMK in alle verzorgingstehuizen van Kerkrade miniconcerten voor de bewoners.
  In het ruiterstadion te Aachen (D) luisterde ons koor de openingsdienst met 5000 bezoekers op van het wereldberoemde paardensport evenement CHIO.
  Gedurende de concertreis naar Praag en Dresden luisterde het koor verschillende kerkdiensten op in o.a. de kloosterkerk Nanebevzti Panny Marie van het Klooster Strahov. Tijdens een internationaal korenfestival in het concertgebouw Divadlo Hybernia te Praag behaalde het CMK1912 de eerste prijs. In Dresden kreeg ons koor de uitzonderlijke mogelijkheid om te zingen in de Frauenkirche.
  In het kader van 865 jaar Kloosterkerk in Marienthal aan de Ahr werd de Heilige Mis opgeluisterd met als hoofdcelebrant Bisschop Frans Wiertz.
  Bij onze officiële Caeciliaviering ontving het CMK1912 uit handen van onze burgemeester Jos Som de Koninklijke Erepenning van Koningin Beatrix.
  Tijdens het uitverkochte Opera-Galaconcert in de Rodahal te Kerkrade werd het speciaal voor ons koor gecomponeerde Cantata Infiammata als wereldpremière uitgevoerd. Men vervolgde het programma met befaamde operawerken, ondersteund door Weerter gemengd koor Vivace, Vocaal Ensemble Kerkrade, Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus en begeleid door het Limburgs Symphonie Orkest (LSO). Als solisten werkten sopraan Claudia Couwenbergh en bariton Harry Peeters mee.
  Onder grote publieke belangstelling gaf het koor twee concerten in de Abdijkerk van Rolduc gedurende de Kerstmarkt die gehouden werd in het complex.

Al meer dan 22 jaar organiseert het CMK in het Parkstad Limburg Theater in Kerkrade jaarlijks een kerstconcert. Tijdens deze concerten van aanzienlijk niveau, wordt het publiek in kerststemming gebracht door een keur van nationale en internationale kerstliederen.
Aan dit concert werken verder gerenommeerde solisten en muziekgezelschappen mee.

 

in 2008 werd in het kader van “900 jaar Lambertus Parochie” samen met Mannenkoor David, Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus, Kerkraads Symfonie Orkest, sopraan Kim Savelsbergh en bas Harry Peeters medewerking verleend aan een groot operaconcert in het Parkstad Limburg Theater Kerkrade. Tevens was er een concertreis naar Mayschoß en organiseerden wij samen met gemengd koor Coro Incanto en het Slavisch-Byzantijns gemengd koor Sobornost een
3-koren-concert in de kapel van Park Imstenrade.