Foto CMK1912 uit 1930
Foto CMK1912 uit 1930

Het koor werd in 1912 opgericht door Jos Dortu, de toenmalige koster-organist van de St. Petrus parochie gelegen in het stadsdeel Chèvremont van de Gemeente Kerkrade.
Het CMK1912 telt op dit moment ca. 50 actieve zangers. Alhoewel het koor gedurende zijn lange bestaan kan terugblikken op vele belangrijke muzikale evenementen, zal hier worden volstaan met het vermelden van muzikale hoogtepunten uit het meer recente verleden.

 • In 1974 ondernam het koor een concertreis naar Tsjechoslowakije, waar in Bratislava en Brno concerten werden gegeven.
 • In 1978 heeft het CMK Nederland zeer succesvol vertegenwoordigd tijdens de Europese koordagen in de Hanzestad Bremen.
 • In 1982 nam het koor deel aan het ‘Internationales Chorfest Innsbruck’ met een glansrijk optreden.
 • Sedert 1975 heeft het koor gedurende 10 jaar bekendheid verworven door de jaarlijkse uitvoering van een Passieconcert, waaraan vooraanstaande Nederlandse en buitenlandse solisten hun medewerking verleenden.
 • Reeds 25 keer organiseerde het CMK een Kerst-in-viering in de Rodahal te Kerkrade, waar enkele honderden medewerkers uit diverse Kerkraadse en Herzogenrather verenigingen bij betrokken waren.
 • In het kader van het 75-jarig bestaansfeest ondernam het koor een 9-daagse concertreis naar Rome, met daar als absolute hoogtepunten het opluisteren van de plechtige Hoogmis met als hoofd-celebrant Paus Johannes Paulus II bij gelegenheid van de herdenking van 25 jaar 2e Vaticaans Concilie; een optreden tijdens de Pausaudiëntie op het St. Pieterplein voor meer dan 20.000 gelovigen; concerten bij de Nederlands-Italiaanse Vereniging en de Ambassadeur van de H. Stoel.
 • Voorts in 1987 een Opera-galaconcert in samenwerking met het Limburgs Symfonie Orkest en solisten in het Wijngrachttheater te Kerkrade.
 • In 1988, 1993 en 1995 ondernam het koor concertreizen naar de Eifel (Duitsland) met concerten in Bad Münstereifel, Bad Neuenahr, Klooster Steinfeld, Monschau en Euskirchen.
 • In 1988 presenteerde het koor z’n eerste LP.
 • In 1989 verleende het koor medewerking aan 2 grote concerten in het kader van het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade. Ook werkte het koor in 1989 mee aan een groot Verdi opera-concert met werken uit Oberto, Ernani en Nabucco met het Limburgs Symfonie Orkest.
 • In 1990 en 1991 trad het koor op tijdens de Summer Proms Concerten in Kerkrade en Genk (België).
 • In 1992 volgde de concertreis naar Magdeburg, waar o.a. een formidabel avondvullend concert werd verzorgd in de ‘Georg-Philipp-Telemann Konzerthalle’.
 • Eveneens ondernam het koor in 1992 in het kader van de viering van het 80-jarig bestaansfeest een 5-daagse concertreis naar Wenen, waar naast diverse concerten werd deelgenomen aan het “Adventssingen” in het Rathaus van Wien.
 • Op 16 mei 1996 mocht het koor optreden tijdens de feestelijke uitreiking van de Karlspreis aan Koningin Beatrix in Aken, in het bijzijn van o.a. haar Koninklijke familie, Bondspresident Roman Herzog en Minister-President van Nordreinwestfalen Johannes Rau.
 • In november 1996 is de eerste CD ” Tijdloos” uitgebracht, die meteen een groot succes was.
 • In april 1997 zijn in het kader van het 85-jarig bestaansfeest een 5 tal uitvoering geweest in het Wijngrachttheater.
 • 1999 stond in het teken van de 12-daagse concertreis naar Barcelona met onder andere het opluisteren van de Hoogmis in de kathedraal van Barcelona; een vesperconcert in de kloosterkerk van Monserrat en een avondvullend concert in Girona.
 • In 2001, in het kader van het WMC, heeft het CMK samen met het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus, solist Marten Smeding en het Kerkraads Symfonieorkest “Rinaldo” van Brahms uitgevoerd.
 • 2002 stond in het teken van ons 90-jarig jubileum; onze concertreis naar Berlijn en Magdeburg; een populair concert in mei in het Wijngrachttheater met Rock 4 en solist Jan Gooren en een Operaconcert in november m.m.v. ensemble Canto con Fuoco uit Geleen, mannenkoor Beeker Liedertafel uit Beek, gemengd koor Vivace uit Weert en verschillende solisten, met uitvoeringen in Weert, Beek en Kerkrade.
 • 2003, een concert met het Choire Rutgers University uit New York, een klassiek concert met medewerking van solisten in de St. Lambertuskerk te Kerkrade; concert in de Hof van Erestein bij gelegenheid van de presentatie van het boek “100 jaar Chèvremont”. Voorts een concert met die Madrigalisten uit de Dreiländereck van de voormalige DDR, en een 2-daagse concertreis naar het Duitse Prüm in de Eifel.
 • In 2004 ondernam het koor wederom een 2e daagse concertreis nu naar Speyer, Duitsland, een concert in Roduc bij gelegenheid van het 900 jarig bestaan van Rolduc ter gelegenheid van een reünie van oud-Rolduciens. Grote concerten in de theaters van Weert en kerkrade voor een project van Warchild “Spirit of the Child”.
 • 2005 Tijdens het Wereld Muziek Concours werd een groot operaconcert uitgevoerd in de Rodahal met het Kerkraads Symfonieorkest (KSO) en andere koren en solisten. Voorts een operaconcert in het kader van het 50 jarig KSO in de Rodahal.
 • 2006. Medewerking werd verleend aan een galaconcert georganiseerd door “Kloone vuur Clowns”. Opluisteren van een hl. Mis in het kader van de zaligverklaring van Ailbertus van Anthoing van Rolduc. Tevens een meerdaagse cultuur / concertreis naar Slovenië.
 • in 2007 werd een tweedaagse concertreis naar Ahrweiler (D) georganiseerd en concerteerde het CMK met een ensemble van Guido’s Orchestra o.l.v. Guido Dieteren en met Wendy en Tessa Kokkelkoren in het uitverkocht PLT-Theater Kerkrade.
 • in 2008 werd in het kader van “900 jaar Lambertus Parochie” samen met Mannenkoor David, Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus, Kerkraads Symfonie Orkest, sopraan Kim Savelsbergh en bas Harry Peeters medewerking verleend aan een groot operaconcert in het Parkstad Limburg Theater Kerkrade. Tevens was er een concertreis naar Mayschoß en Attendorn en organiseerden wij samen met gemengd koor Coro Incanto en het Slavisch-Byzantijns gemengd koor Sobornost een 3-koren-concert in de kapel van Park Imstenrade.
 • 2009 samen met Bill Van Dijk, was het CMK1912 hét koor dat medewerking verleende aan het concert “Golden Musical Moments” in het Theater Kerkrade. Verder was het CMK deel van een 200-stemmig koor, dat de Grande Messe Solenelle Sainte Cecil van Gounoud in de Rodahal uitvoerde in het kader van het WMC 2009.
 • in 2010 behaalde ons koor tijdens het Limburgs Koren Festival een eerste prijs en een eerste plaats en werkte het CMK1912 mee aan het “Mooi Limburgs Concert” te Rolduc, georganiseerd door Harmonie St. Caecilia Spekholzerheide.
 • 2011 verzorgde het CMK een benefietconcert in het kader van de restauratie van het St. Marienorgel van de St. Gertrudkirche van Herzogenrath (D).
  Een ander highlight was een concert voor genodigden van de Sparkasse Aachen in het Energeticon te Alsdorf (D)
 • Tijdens het Jubileumjaar 2012, verzorgde ons koor mini-concerten voor de bewoners van alle verzorgingstehuizen in de stad Kerkrade.
  In het Ruiterstadion te Aachen (D) luisterde ons koor de openingsdienst op van het wereldberoemde paardensport evenement CHIO, met meer dan 5000 bezoekers. Het koor ondernam een concertreis naar Praag en Dresden en behaalde de eerste prijs in een internationaal korenfestival in Praag. In Dresden kreeg ons koor de uitzonderlijke mogelijkheid om te zingen in de Frauenkirche.
 • Als onderdeel van het WMC concerteerde het koor in 2013, samen met het Kerkraads Symfonie Orkest en verschillende andere koren en solisten, in de Rodahal. Bovendien mochten wij in de Dom van Aken de Heilige Zondagsmis opluisteren.
 • In 2014 ondernam het koor een concertreis naar Brussel en luisterden wij de Mis op bij gelegenheid van het 140-jarig bestaan van ons bevriend Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus.
 • In 2015 organiseerde ons koor een concerttour naar Füssen en verzorgden wij een avondvullend concert met Salto Vocale uit Limburg an der Lahn (D), onder leiding van Jürgen Fassbender.
 • 2016 was het operaconcert “Lucia di Lammermoor” met het KSO, KKM St.Lambertus en verschillende solisten in de Rodahal te Kerkrade. Daarnaast heeft het koor een concertreis ondernomen naar Limburg an der Lahn (D).
 • 2017 was het jaar waarin we samen de openingsmis van het WMC opluisterden en deelnamen aan het grote WMC-concert “Grieg meets Beethoven”.
 • 2018: Dit jaar luisterde het koor de Mis op aan het begin van de Heiligdomsvaart in Maastricht. Daarnaast nam het ensemble van het koor met succes deel aan het CantaRode Festival, samen met topkoren uit heel de wereld. De jaarlijkse “Memorial Day” op de militaire begraafplaats in Margraten werd muzikaal vormgegeven. In september gaan we op concertreis naar Fulda en kijken uit naar het concert met het politiekoor van Fulda en het opluisteren van de zondagsmis in de Dom van Fulda.
 • Begin 2019 nam het CMK1912 deel aan het Benefietconcert van Floor Bosman en later dit jaar aan het Lenteconcert van kerkkoor St.Caecila Hulsberg. Tevens namen wij deel aan het internationaal koorfestival in Limburg a/d Lahn (D) waar het CMK een 2e prijs voor populaire muziek en een 3e prijs voor traditionele muziek in de wacht wisten te slepen. Het CMK1912 organiseerde in juni het Zonnewende concert samen met Karin Bloemen en nog drie Kerkraadse mannenkoren. Op 9 november nam het koor wederom deel aan een KIKA-benefietconcert. Deze keer bij gelegenheid van de jubilea van Dion Ritten en Véron Jongstra. Samen met Mannenkoor Beeker Liedertafel creëerden wij een zangersslagveld tijdens “The Battle” op de bühne van het Asta Theater in Beek. En natuurlijk hadden we ons Traditionele Kerstconcert in het PLT Theater Kerkrade.
 • Begin 2020 verleende het CMK-Ensenble medewerking aan de uitvoering van de Tyberg Mis met het koor Vivace in Weert. Dit was de Europese Primiere. Pas In augustus kon weer, onder strikte maatregelen, een buitenconcert bij Vroenhof worden gegeven.
 • Gedurende het jaar 2021 was er door Covid weinig mogelijk. Wanneer het ook maar even kon, pakten wij de repetities op. Hiervoor creëerde het CMK1912 een speciaal repetitielokaal te Rolduc, dat aan alle gestelde eisen om gezamenlijk te zingen voldoet. Pas eind september kon een “Start-Up” concert worden gegeven in de kerk Maria ten Hemelopneming te Chèvremont.
 • Reeds meer dan 25 keer organiseerde de Chèvremonts Mannenkoor 1912 met groot succes, in het Parkstad Limburg Theater en de Rodahal (met meer dan 1.000 bezoekers), het jaarlijks Kerstconcert. Tijdens deze concerten op hoog niveau wordt het publiek in kerstsfeer gebracht. Bekende solisten en muzikanten zijn hierbij betrokken. Vele nationale en internationale kerstliederen werden reeds uitgevoerd.
  Daarnaast vinden er elk jaar verschillende concerten plaats met koren uit de (Eu)regio en concerten met aanstormend talent zoals CantaYoung.