Zing mee

Het CMK1912 telt momenteel ca. 60 zingende leden, maar kan altijd nieuwe enthousiaste mannen gebruiken.
Als men graag zingt is onze vereniging zeker iets voor u. Geen noten kunnen lezen en denken dat u niet kunt zingen zijn geen argumenten om het niet te proberen.

Onze leden komen uit Kerkrade en omstreken alsook uit het Duitse grensgebied. Tijdens partijrepetities en gezamenlijke repetities worden nieuwe stukken op ons gemak ingestudeerd. Nieuwe leden krijgen de gelegenheid om deel te nemen aan gratis scholingen in notenlezen en stemgebruik.

Naast het zingen op niveau biedt onze vereniging ook gezelligheid. In de pauze en na de repetitie wordt bij een glas bier of een kop koffie ook over andere zaken dan muziek gepraat.
Naast concerten worden er regelmatig concertreizen en kleine uitstapjes in binnen en buitenland georganiseerd.
Ervaar hoe het is om tijdens het zingen de stress van alledag van je af te schudden, in een team te presteren en als waardering een hartelijk applaus te krijgen. Zeker weten dat u zich binnen enkele weken bij ons thuis voelt en dat u een hoop vrienden en kennissen erbij krijgt.

Proef de sfeer en kom eens kijken en luisteren tijdens de wekelijkse repetitie op maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur bij:

Café Kloth
Chèvremontstraat 68
6463 CL  Kerkrade-Chèvremont
Telefoon: +31 45 567 1850

Of stuur eerst een email om een afspraak te maken.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met een van onze bestuursleden, waarna wij persoonlijk een afspraak met u maken.

Tot ziens bij het CMK1912 !